Informatie voor werkgevers

Wat is het belang voor een werkgever om medewerkers te coachen?

Medewerkers coachen vermindert de kans op stagnerend herstel, vertraging tijdens re-integratie of hernieuwde uitval. En daardoor verminderen uiteindelijk de kosten. Een medewerker die te maken krijgt met de gevolgen van een gezondheid, geliefde, een scheiding, etc. moet opnieuw invulling geven aan zijn of haar leven. Hierbij ontstaat bij de medewerker soms het gevoel dat hij of zij de regie en het plezier in het leven is verloren. Dit heeft grote invloed op het leven en het werk van de medewerker.

Wat is het juiste moment voor het coachen van medewerkers?

Als de medewerker aangeeft weer te willen starten met werken, is dat een goed moment voor de werkgever om de begeleiding van een coach in te zetten. De coach kijkt samen met de medewerker wat mogelijk is om zo goed mogelijk met coach begeleiding terug te keren. Indien gewenst kan NA het coachtraject ook vinger aan de pols worden gehouden tussen coach en coachee. Het structureel veranderen van gedrag is een proces dat soms niet makkelijk is. De een vergaat dat makkelijker dan de ander. Daarom is het mogelijk om na het coachtraject een aantal coachgesprekken af te spreken waarbij het borgen van dit gedrag aan de orde komt.

Uit wetenschappelijke publicaties* blijkt dat de meesten mensen groeien door tegenslag. en hun leven positiver in het leven staan. Zo is gebleken na onderzoek onder de overleefden van de Harald of Free Enterprise in 1987.  

*(Tedeschi, R.G. & Calhout, L.G. (1995). Trauma and transformation: Growing in the aftermath of suffering. Thousand Oaks, CA: Sage. Tedeschi, R.G. & Calhoun, L.G. (2004). ‘Post-traumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence.’ Psychological Inquiry.

Recensie Sabine

In gesprek met Wendy word je helemaal gezien. Zij kan na een paar woorden al aanvoelen, wat er speelt. Daarnaast voelde ik me direct op mijn gemak en nodigde ze mij uit om binnen in mijn lijf te voelen. Wendy heeft een resultaatgerichte aanpak, daardoor ga je altijd naar huis met handvatten om mee aan de slag te gaan. Het is ontspannen om samen rond te lopen door de natuur en op deze manier mijn hulpbronnen te leren kennen. Ik raad Wendy van harte aan als je bent vastgelopen in je leven en op zoek bent naar een doortastende coach.

medewerkers coachen

Hoe ga ik te werk in mijn levenskracht-

coaching?

In mijn coaching werk ik samen met de medewerker aan persoonlijke groei in moeilijke tijden. Ik focus op alle krachten, talenten, mogelijkheden en capaciteiten van de medewerker. Zodat als de medewerker zich daarvan bewust is, boven zijn of haar klachten kan uitgroeien.

Dit doe ik door gebruik te maken van de natuur en de elementen erin. Dat betekent dat ik tijdens het coachgesprek samen met de medewerker door de natuur wandel. Wandelen in de natuur helpt om stil te worden in je hoofd. Bovendien biedt de natuur veel mogelijkheden om te werken met symbolieken en metaforen die krachtige verdieping bieden voor het coachgesprek. Door het gebruik van symbolieken en metaforen uit de natuur worden gevoelens zichtbaar en daardoor bespreekbaar.

Wat zijn de voordelen van medewerkers coachen?

Een medewerker zonder coachingsbegeleiding heeft een veel grotere kans om opnieuw uit te vallen. Dit levert voor de werkgever opnieuw langdurig hoge kosten op. De kosten voor een coachtraject zijn aanzienlijk lager en zeker effectiever voor allereerst de medewerker, maar uiteindelijk ook voor de werkgever.

Het coachen, van medewerkers, is afgestemd op de individu en dus gebaseerd op de specifieke belemmeringen en ervaringen van de medewerker. Hierdoor is de effectiviteit veel hoger. Dit is anders dan de standaardhulp die via de reguliere zorg wordt aangeboden. Hierbij is de uitspraak ‘one size fits all’ niet van toepassing. Indien gewenst kan na het coachtraject, coaching ondersteuning worden afgesproken om te zorgen dat de ingezette verandering bij werknemer kan worden verankerd. Zodat de opgebouwde belastbaarheid van de werknemer stabiel blijft. 

Belangrijk

  • Medewerkers coaching is een aanvulling op bijvoorbeeld afspraken met de bedrijfsarts en medische en/of psychologische ondersteuning. Coaching is nooit in plaats van psychologische ondersteuning en kan in overleg met de psycholoog gelijktijdig worden ingezet.
  • Tijdens het coachtraject en in het afrondingsgesprek tussen de medewerker, werkgever en coach wordt geen inhoudelijke en persoonlijke informatie uitgewisseld met de werkgever. Deze informatie blijft tussen de medewerker en de coach.

Contact

Vragen over medewerkers coachen? Neem dan contact met mij op.